top of page

EP.1 ได้ดีเพราะอาจารย์ (ใหญ่)


กว่าจะเป็นวีฟิกส์ VFIX ในวันนี้ ผมมีแรงบันดาลใจตั้งแต่สมัยเรียน

EP.1 ได้ดีเพราะอาจารย์ (ใหญ่)

 
ธรณีนี่นี้เป็นพยาน เราก็ศิษย์มีอาจารย์(ใหญ่)บ้าง

#ขอเป็นptสามสี่ชาติ The beginning

อารัมภบท/Intro

หลายคนคงรู้ว่า ผมจบ กายภาพบำบัด มช (เป็นหนึ่งใน เมเจอร์ ของ คณะเทคนิคการแพทย์ )

#AMSCMU #medtechcmu #cmustilllovingyou

ด้วยความที่ กายภาพบำบัด เป็นวิชาชีพ ที่ผู้รักษาต้องลงมือ(ภาษาไทย เรียก หัตถการ ภาษาอังกฤษ เรียกว่า Hands on) ทำการรักษาต่อ ร่างกายของคนไข้ เป็นหลัก เพราะฉะนั้น ในหลักสูตรที่เราเรียน แน่นอนครับ วิชา กายวิภาคศาสตร์ Anatomy เป็นวิชาที่ต้องเรียนอย่างขาดไม่ได้

และด้วย ใน หลักสูตร ของวิชาชีพ ที่ จบมา ที่ ต้อง ตรวจ วินิจฉัย และ วางแผนการรักษา (ใช่ครับ เราเป็นเฉพาะทาง ทางกายภาพบำบัด ที่รักษาโรค ที่เกี่ยวกับ กระดูก ข้อ กล้ามเนื้อ และเส้นประสาท (สิ่งที่ บอกว่า เราเป็นเฉพาะทาง นั้นคือ เราต้องมี ใบประกอบโรคศิลปะ วิชาชีพ กายภาพบำบัด ครับ ตามกฎหมาย ถ้าไม่มีก็รักษาคนไข้ไม่ได้ครับ)

ดังนั้น Anatomy กายวิภาคศาสตร์ที่เรียน ก็มีหลายตัว หลายวิชาที่เกี่ยวข้อง หลายระดับมาก นับ ตั้งแต่

Anatomy for paramed student Anatomy of UE and LE กายวิภาคศาสตร์ ระยางค์ บน ล่าง หมายถึงแขน ขา Neuro Anatomy กายวิภาคศาสตร์ ของระบบประสาท Pathology พยาธิวิทยา (ไม่ใช่เกี่ยวกับพยาธิ ตัวกลม ตัวตืด แต่อย่างใด) Physiology สรีระวิทยา นี่ก็ไม่ใช่เกี่ยวกับรูปร่าง(figure) ครับ แต่เกี่ยวกับ การทำงานของทุกระบบของร่างกาย Analysis of human motion การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของร่างกายมนุษย์ Neurology ประสาทวิทยา PT in Neurology กายภาพบำบัดในระบบประสาท Applied kinesiology การประยุกต์ วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว

คือจะว่า ไปแล้ว Anatomy ทุกตัว เป็นพื้นฐานของแทบจะทุกวิชาของเมเจอร์ ซึ่งเป็นศาสตร์การรักษา เราผู้รักษา ต้อง รู้ เข้าใจ แจ่มแจ้ง เพื่อ จะประยุกต์ใช้ ใน การเรียน วิชาการรักษา ชั้นสูงขึ้น เช่น

Kinesiology วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว เราก็ต้องรู้ Anatomy เพราะมันเกี่ยวกันกับ ข้อต่อ กล้ามเนื้อ เอ็น มุม น้ำหนัก อะไรว่าไป

Biomechanics กลไกการเคลื่อนไหวของร่างกาย ยิ่งต้องรู้ Anatomy ในเชิงลึกของข้อต่อและกล้ามเนื้อ

Manipulative therapy วิชานี้ ยิ่งลึก และชั้นสูงมาก ถ้า ไม่เข้าใจ Anatomy และ Biomechanics ของข้อ และไม่เข้าใจ เข้าถึงหลักของวิชา คงจะ ประยุกต์ใช้ไม่ได้( end up ดัดไหล่ ดัดเข่า คนไข้ เจ็บปางตาย ร้องลั่นโรงพยาบาล sorry for that) #กายภาพต้องไม่เจ็บ

Therapeutic exercise การจะออกกำลังกายเพื่อการรักษา ให้คนไข้ ก็ต้อง เข้าใจ Anatomy ของข้อ เอ็น กล้ามเนื้อ และ เข้าใจ Kinesiology รวม ทั้ง pathology ของอาการ ไม่ใช่ เจ็บตรงไหน ปวดอะไรมา ทำท่านี้ครับ no no #เจ็บทั้งประเทศ#กายภาพไม่ใช่ทำท่าสองสามท่า #กายภาพไม่ใช่ยืดเหยียด

All Modalities การใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัด ต่างฯ เพื่อการรักษา ยิ่งต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญใน Anatomy ไม่ใช่ เจ็บตรงไหน ใส่ เครื่องมือตรงนั้น #กายภาพไม่ใช่เจ็บตรงไหนใส่เครื่องมือตรงนั้น

เข้าเรื่อง/Get to the point

สมัยเรียน Anatomy ซึ่งพวกเรา ต้องผ่า ชำแหละศพ ซึ่งเราเรียกอาจารย์ใหญ่ และด้วยความที่ ผมเป็น คนที่ไม่ตั้งใจเรียนแต่ไหนแต่ไรทีนี้ก่อนถึง วันสอบ แล้ป final 1 วัน ผมรู้ตัวเลยว่า ตัวเองไม่ผ่านแน่ ไม่มีอะไรในหัวเลย ภาษาสมัยผม เรียกว่า ยังไม่ค้อง(น่าจะมีรากศัพท์จากคล่อง)

ผมก็เลย ต้องหาทางของผม สายฯ วันนั้น ผมตัดสินใจ ไปที่ห้องเรียน Lab Anatomy คนเดียว เพื่อจะขอ ผ่า เปิด ชำแหละ อาจารย์ใหญ่ ทบทวน ค้นคว้า เกี่ยวกับที่จะสอบ(วันรุ่งขึ้น) แต่ บังเอิญ วันนั้นเป็นวันหยุดยาว ห้องแล๊ป Anatomy โซนนั้นไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่เลย มีเฉพาะ เจ้าหน้าที่ของตึก ผมก็ขอร้อง อ้อนวอน บอกความจริงไป เจ้าหน้าที่ท่านที่ใจดี ก็พาผม เข้าไปห้องเพื่อจะเปิดไฟให้ แต่ แต่ครับ ทางเดินเข้าไป เป็นอีกทาง ที่ปกติตอนเรียน ไม่เคยผ่าน

นี่แหละครับสำคัญยังจำติดตาครับ ข้างทางเดินแคบฯ ที่ผมเดินผ่าน ห้องแรก เต็มไปด้วย ร่างศพ ที่ถูกวางเป็นชั้นฯ ผมเดินผ่านไป ด้วยความรู้สึกที่บอกไม่ถูก ต่อมาเป็น อีกห้อง เป็นอ่างใสใหญ่ฯ ไว้ดองศพ หลายฯ ศพ(ก็คงจะเตรียมไว้เป็นอาจารย์ใหญ่ ให้พวกเราศึกษา) เห็นแล้วก็ หดหู่ ปลง บวกกับ หลายความรู้สึกครับ

แล้วก็มาถึงห้องเรียน Lab Anatomy ที่พวกเราเรียน ซึ่งปกติ ตอนเรียน ในห้องก็จะมี คนเต็มไปหมด ทั้งพวกเรา นักศึกษา ทั้งอาจารย์ ทั้งผู้ช่วยอาจารย์ แต่ วันนั้น มีผมคนเดียว หลังจาก เจ้าหน้าที่ เปิดไฟให้ผม ท่านก็ออกไป แล้วบอกว่า ตามสบายนะ ใช้เวลา เต็มที่เลยครับ ผมคนเดียว ในห้องแอร์เย็นเฉียบ ทั้งห้องมองไปรอบฯ ก็จะมีเตียงที่มีร่างอาจารย์ใหญ่และมีผ้าคลุมสีขาว คลุมร่างไว้ หลายเตียง กระจายทั่วห้อง (เหมือนภาพประกอบครับ จากเน็ต)

จากความรู้สึกภายนอกกาย ที่เย็นเฉียบจากแอร์ และความรู้สึกภายในใจ ที่เย็นยะเยือก จากบรรยากาศในห้อง เป็นความรู้สึกแปลกฯ เป็นความรู้สึกแบบมาคุ ผมหลับตา กลั้นใจ กลั้นความรู้สึกนึกคิด ว่อกแว่ก ออกไป ตั้งสติ แล้วก็ลืมตา เปิดผ้าคลุมขาว ที่อยู่ตรงหน้า ซึ่งเป็นร่าง อาจารย์ใหญ่ ที่ผมเคยผ่า ชำแหละ มาหลายครั้งแล้ว ผมใช้เวลา ทบทวน พลิกดู กล้ามเนื้อ เอ็น ต่างฯ จุดเกาะต้น จุดเกาะปลาย อะไรต่างฯ ทั้งสิ้นทั้งปวง จนผม พอใจ แล้วก็ คลุมร่างอาจารย์ใหญ่ ไว้เหมือนเดิม แล้วก็เดินออกมาจากห้อง

The Aftermath

(ไม่ใช่แปลว่า หลังจากคณิตศาสตร์ แต่แปลว่า ผลกระทบ หลังจากนั้น)

วันต่อมา ผมเข้าสอบ และผลสอบ ผมผ่าน Anatomy อย่างฉิวเฉียด ตามสไตล์ผม(555 ได้ c ครับ เป็นฐานให้คนอื่นเหยียบ ด้วยความภูมิใจ) ต่อจากนั้น จากพื้นฐานความรู้ และความเข้าใจ ใน Anatomy และ การเรียนของพวกเรา ก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยฯ ใน หลายฯ วิชาของเมเจอร์ ซึ่งก็ต้องเกี่ยวข้องกับ Anatomy อย่างที่ผมบอกไว้ข้างต้น

passion ความหลงใหล ความใฝ่ฝัน ความมีอุดมการณ์ เต็มเปี่ยม อย่างสุดซึ้ง ต่อวิชาชีพ ของผม เกิดขึ้น หลังจาก ปี 4 เทอมแรก (จะจบแล้ว) จาก การผ่านการฝึกงาน ผ่านการ ตรวจ รักษาคนไข้จริงฯ และได้เห็น ได้สัมผัสจริง จนกระทั่งผมเขียน คำว่า"ขอเป็นptสามสี่ชาติ" ไว้ในหนังสือ Text Anatomy ของผม คือชาตินี้ ผมจะทำอาชีพนี้แหละ(ปัจจุบันก็ทำอยู่)

ผมอยากจะบอกว่า

ความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงการจินตนาการเพื่อวินิจฉัย และรักษา คนไข้ จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย ถ้าไม่ได้ผ่านการผ่าอาจารย์ใหญ่ คือได้เห็น ได้สัมผัส โครงสร้าง ต่างฯ ของร่างกาย ของมนุษย์จริงฯ ไม่ใช่จาก หนังสือ หรือ หน้ากระดาษ

และผมอยากจะใช้โอกาสนี้ กราบขอบพระคุณอาจารย์ใหญ่ของผม และอาจารย์ใหญ่ทุกท่าน ที่มีจิตกุศลอันยิ่งใหญ่ ที่ได้บริจาค อุทิศร่างกาย ให้พวกเราได้ศึกษาเรียนรู้ และผมคงไม่เดินมาถึงวันนี้ ในวิชาชีพของผม ถ้าไม่ผ่านการศึกษากับร่าง อาจารย์ใหญ่ในวันนั้น (คำโบราณ พูดว่า สิบปากว่า ไม่เท่าตาเห็น สิบตาเห็น ไม่เท่ามือสัมผัส)

ขอกราบขอบพระคุณมากครับ

โพสต์หน้า ผมจะมาเล่าให้ฟังว่า เส้นทางไปเป็น หมอกายภาพ ที่อเมริกา เป็นอย่างไร และความรู้ทาง Anatomy สำคัญมาก ขนาดไหน โดยเฉพาะตอนที่ผมไปสอบ License Board exam

#vfixphysicaltherapy #vfixhomehealthcare #วิฟิกส์กายภาพบำบัด#คลินิกกายภาพบำบัด#อาจารย์ใหญ่

ดู 17 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page