top of page

เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ทำกายภาพบำบัดท่าไหนดีหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาททำกายภาพท่าไหนดี

พอดีมีคนถามผมมา เยอะมาก ทั้งทางเพจ ในโพสต์ถาม บ้าง อินบ๊อกถามมาก็มี ว่า เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท แล้วจะทำกายภาพ ท่าไหนดีผมก็จะตอบ คำถามนี้ เหมือนเดิม อย่างที่เคยตอบครับว่า

ไม่มีท่าไหนดีหรือท่าไหนเหมาะสมสำหรับทุกคน ครับ ทำไม หรือครับมาฟังผม อธิบาย

อาการ ของโรค หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท หรือ ปัญหาของกระดูกสันหลัง.มีความละเอียด ซับซ้อนมาก และหลากหลายต่างฯกัน ในหลายแง่มุม ครับ


นับตั้งแต่ สาเหตุต่างกันที่โครงสร้าง เช่น หมอนรองกระดูกเคลื่อน กระดูกสันหลังเคลื่อน หรือ ข้อต่อ หรือกล้ามเนื้อ อีกหลาย สาเหตุความรุนแรงของการบาดเจ็บต่างกันเช่น หมอนรองกระดูก เคลื่อนเล็กน้อย กับ เคลื่อนเยอะ ย่อมต่างกัน จะทำท่าเหมือนกันได้ยังไงความเฉียบพลัน หรือเรื้อรัง ต่างกัน เช่น พึ่งเป็นมา 3 วัน ย่อม ต่างจาก เป็นมาแล้ว 3 เดือน เห็นไหมครับ แต่ละสาเหตุของการบาดเจ็บ รวมถึง ความหลากหลาย ในด้านต่างฯ ของการบาดเจ็บ การออกแบบการออกกำลังกาย ย่อมต่างกัน เพราะฉะนั้น บางท่า อาจเหมาะ สมกับบางคน แต่ อาจเป็นอันตราย ในคนไข้อีกคน นะครับ

ดังนั้น การจะออกกำลังกาย เพื่อการรักษา

ถ้าเป็นผมที่ VFIX PHYSICAL THERAPY CLINIC หรือ ที่อเมริกาที่ผมเคยทำงานมา คนไข้ก็ต้อง ได้รับการ ตรวจประเมิน และวิเคราะห์อย่างละเอียด จากหมอกายภาพบำบัด/นักกายภาพบำบัด ก่อน ที่ จะออกแบบท่าออกกำลังกาย ที่เหมาะสมให้ นะครับ

เพื่อความปลอดภัย ประโยชน์สูงสุดของการรักษาครับ เพราะกายภาพบำบัดไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะทำการบริหารท่าใดก็ได้ อย่างที่คนส่วนใหญ่เข้าใจ


สรุปนะครับ

ผมอยากจะบอกว่า ถ้าแค่ ทำท่า ท่า 2 ท่า แล้วหาย ป่านนี้คงหายกันทั้ง