top of page

ทำไมรักษาข้อไหล่ติดไม่หาย?!


😥ข้อติด(Joint stiffness/contracture)

🗣️พอดี ช่วงนี้มีคนไข้ ไหล่ติด มารับการรักษา หลายคน เลยอยากมาให้ความรู้ ความเข้าใจ ครับ


ว่า ไหล่ติด ❓

ข้อติด คืออะไร ❓

ทำไม ข้อถึงติด❓


ข้อติดคืออะไร❓


ตอบ ง่ายฯสั้นฯ แบบเด็กประถม คือ ข้อขยับ ไม่ได้ครับ🤣🤣


🗣️ตอบจริงแบบ วิชาการ


ข้อติด คือ ภาวะที่ข้อ ในร่างกายบางข้อ เคลื่อนไหวได้ ไม่สุด ช่วงการเคลื่อนไหว


และ คนไข้ ที่มา กายภาพบำบัด ส่วนใหญ่เลยจะมาด้วย ปัญหา ข้อไหล่ หรือข้อเข่า ติด


เกิดขึ้นได้อย่างไร❓


♦️เกิดจากการที่ข้อถูกยึดไว้ ทำให้ ขยับไม่ได้ เป็นเวลานานฯ (เช่น ต้องใส่เฝือก 6-8 อาทิตย์ เพราะข้อหรือ กระดูกที่เกี่ยวข้อง เกิดการบาดเจ็บ

Bone Fractures or joint dislocation)


♦️เกิดจากการบาดเจ็บของโครงสร้างหุ้มข้อ (เอ็น กล้ามเนื้อ ) แล้วร่างกายของเรา ก็จะ ขยับหรือเคลื่อนไหวข้อ น้อยลงเรื่อยฯ (ก็มันเจ็บ) เช่น กล้ามเนื้อหัวไหล่อักเสบ ไหล่ก็ขยับน้อยลง นานเข้า ไหล่ติดในที่สุด


♦️อาจเกิดจาก โครงสร้างที่ใกล้เคียงกับข้อ มีการบาดเจ็บ หรือมีการผ่าตัด เช่น 📌ผ่าตัดมะเร็งเต้านม

หรือ📌การผ่าตัดเสริมหน้าอก แต่ถ้าไม่มีการทำกายภาพบำบัด ก็มีผลให้เกิดไหล่ติด ตามมา


👇👇ถ้าไม่รักษา หรือแก้ไข จะเป็นอย่างไร❓


ขึ้นอยู่ว่า ติดมากน้อยแค่ไหน (องศาที่หายไป มากขนาดไหน)

ก็อาจมีความผิดปกติ มีปัญหาในการใช้แขนหรือขา ไม่ได้ อาจถึงขั้นทุพพลภาพ ตลอดชีวิต เนื่องจาก ข้อบางข้อ ใช้งานไม่ได้ เช่น คนไข้บางคนกระดูกขาหัก และต้องมีการเข้าเฝือก ดามไว้ เป็นเวลานาน พอถอดเฝือกแล้ว เข่าไม่สามารถงอ ได้เหมือนเดิม และเข่าติดถาวร ย่อมไม่สามารถ เดินได้ปกติ หรือ ขึ้นลงบันไดไม่ได้


🔧🔧รักษา อย่างไร<